0

Zakupy po Polsku. Ochrona Praw i Formy Płatności PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Zakupy po Polsku. Ochrona Praw i Formy Płatności PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Zakupy po Polsku. Ochrona Praw i Formy Płatności

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym – bodaj czy nie najczęściej – w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mieć świadomość praw jakimi w tych transakcjach dysponujemy i ryzyk na jakie możemy być narażeni transakcje te finalizując. Ryzyka te wynikają tak z braku wiedzy po stronie konsumentów co do ich uprawnień, (a czasem i obowiązków) jak i z tego, że w transakcjach z profesjonalnie działającym sprzedawcą są oni wyraźnie słabszą strona stosunku prawnego. Ryzyko konsumenta wynika także i z braku umiejętności oceny czy ma on do czynienia z autentycznymi znakami pieniężnymi i nieumiejętności doboru właściwego instrumentu płatniczego do realizowanej transakcji.
Autor wskazuje na bogactwo norm prawa unijnego, a w konsekwencji i prawa polskiego, chroniących interesy konsumentów i w sposób przystępny przybliża je czytelnikowi. Książka może służyć pomocą także i tym, którzy stawiają sobie pytanie o potrzebę posiadania i używania różnorodnych instrumentów płatniczych (gotówka, karta, polecenie zapłaty itp.).
Nie bez znaczenia są także informacje pozwalające zbadać autentyczność niektórych znaków pieniężnych (złote i euro).
„ZAKUPY KONSUMENCKIE. Ochrona praw i formy płatności” wpisują się w nurt wielotorowej działalności z zakresu edukacji finansowej mającej szczególnie istotne znaczenie w walce z wykluczeniem finansowym jako jednym z przejawów wykluczenia społecznego.

Pobierz :

pobierzpdf

Łabenda Krzysztof
http://www.empik.com/zakupy-po-polsku-ochrona-praw-i-formy-platnosci-labenda-krzysztof,prod59140436,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *