0

Zadłużenie Zagraniczne a Rozwój Gospodarczy PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Zadłużenie Zagraniczne a Rozwój Gospodarczy PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Zadłużenie Zagraniczne a Rozwój Gospodarczy

     Gospodarka światowa od ponad dwudziestu pięciu lat boryka się z problemem zadłużenia zagranicznego, który dotyczy blisko 150 krajów rozwijających się, wywołując w większości z nich kłopoty z osiągnięciem długotrwałego wzrostu gospodarczego. Zauważalny jest stały wzrost zadłużenia zagranicznego hamujący wzrost dochodu per capita. Spada wartość finansowania ze strony międzynarodowych instytucji finansowych. Bank Światowy oraz MFW zmieniają sposoby rozwiązania problemu zadłużenia w kierunku promowania reform gospodarczych, programów naprawczych, restrukturyzacji zadłużenia, inicjatyw dotyczących indywidualnych rozwiązań, np. dla krajów HIPC oraz prób określenia tolerowanego poziomu zadłużenia. Głównym celem książki jest próba ukazania zadłużenia zagranicznego jako bariery rozwoju gospodarczego oraz wyjaśnienia z czego wynika niska skuteczność metod walki z problemem zadłużenia stosowanych w krajach rozwijających się. Chodzi również o wyjaśnienie roli, jaką w przezwyciężaniu tego problemu pełnią MIF, tj. Grupa Banku Światowego, MFW, OECD oraz Klub Paryski i Londyński. W książce podjęto także próbę określenia, w jakich okolicznościach zadłużenie zagraniczne staje się barierą rozwoju gospodarczego i w jakich może być czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy a także czy istnieją inne drogi przezwyciężenia problemu zadłużenia zagranicznego w krajach rozwijających się. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowo ujęty dorobek teoretyczny kwestii zadłużeniowych, w tym prezentowany przez takich ekonomistów jak J. Sachs, D. Cohen, A.M. Husain czy S. Claessens. Opracowanie zawiera założenia strategii rozwiązania problemu zadłużenia, np. planu J.A. Bakera, programu N.F. Brady?ego, Inicjatywy HIPC oraz wielu koncepcji głoszonych przez przedstawicieli świata nauki i biznesu. Przedstawiono wyniki badań empirycznych sytuacji zadłużeniowej i gospodarczej krajów rozwijających się sięgające lat 70. opracowane na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Bank Światowy, MFW oraz OECD. Publikacja jest adresowana do osób interesujących się problematyką zadłużenia, zagadnieniami rozwoju gospodarczego, rolą MIF w przezwyciężaniu problemów globalnej gospodarki światowej oraz polecana studentom wszystkich kierunków studiów ekonomicznych, w tym szczególnie na specjalnościach finanse i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Pobierz :

pobierzpdf

Kosztowniak Aneta
http://www.empik.com/zadluzenie-zagraniczne-a-rozwoj-gospodarczy-kosztowniak-aneta,prod860198,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *