0

Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości

Wyjątkowa na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia zawiązane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.

Autorzy bardzo szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym wymaganych na gruncie zarówno polskich, jak i międzynarodowych regulacji bilansowych, w tym m.in:

 • rzeczowe aktywa trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • utrata wartości aktywów
 • aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • zapasy
 • inwestycje
 • rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
 • przychody – pojęcie, identyfikacja momentu powstawania i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 • sprawozdawczość segmentów operacyjnych według MSSF 8
 • odroczony podatek dochodowy

Liczne przykłady praktyczne i zadania oraz rozwiązania wynikające zarówno z treści Standardów, jak i Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku.

Trzecie, poprawione i zaktualizowane wydanie, uwzględnia:

 • zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. w tym m.in.:
  – ujmowanie wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych w pozostałej działalności operacyjnej (dla wybranych jednostek)
  – wprowadzenie nowej definicji istotności
  – zmiany w sposobie amortyzacji zakończony prac rozwojowych oraz wartości firmy
 • zmiany wprowadzone w MSSF 9 – „Instrumenty finansowe”, który będzie obowiązywał od 01.01.2018 roku
 • nowy standard MSSF 15 – „Przychody z umów z klientami”
 • nowy standard MSSF 13 – „Wycena w wartości godziwej”, który ujednolica zasady wyceny w wartości godziwej dla wszystkich obowiązujących międzynarodowych standardów

Pobierz :

pobierzpdf

Siewierska Julia
http://www.empik.com/sprawozdanie-finansowe-wedlug-mssf-msr-i-ustawy-o-rachunkowosci-siewierska-julia-kolosowski-michal-lawniczak-anna,p1123030051,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *