0

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego

W książce zaprezentowano przystępne wyjaśnienia dotyczące treści pozycji sprawozdania finansowego przedsiębiorstw sporządzanego na podstawie polskiego prawa bilansowego, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych i Krajowych Standardów Rachunkowości z wyłączeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Obszerny opis zawartości pozycji jest osadzony zarówno w prawie bilansowym, jak i w praktyce sprawozdawczości finansowej w Polsce.

Opracowanie zawiera:

  • wskazanie, kto, dlaczego, w jakiej formie i gdzie sporządza i składa w celu upublicznienia różnego rodzaju sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami rachunkowości,
  • omówienie poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej,
  • charakterystykę pozycji sprawozdań składanych w Głównym Urzędzie Statystycznym,
  • wyjaśnienie pozycji raportów okresowych emitentów papierów wartościowych, śródrocznych i rocznych, niepodlegających Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej.

Pobierz :

pobierzpdf

Wędzki Dariusz
http://www.empik.com/sprawozdanie-finansowe-przedsiebiorstwa-wedlug-polskiego-prawa-bilansowego-wedzki-dariusz,p1103326394,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *