0

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza

Wśród wielu wyzwań, które stać się mogą udziałem socjologii, na szczególną uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych, a przede wszystkim Internetu na współczesnego człowieka. Nikt nie przewidział rozmiaru zmian społecznych, zwłaszcza na płaszczyźnie relacji międzyludzkich, których katalizatorem stały się właśnie nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.
Obecnie, niezbędnymi kompetencjami stały się opanowanie obsługi komputera i Internetu, które można porównać do umiejętności czytania i pisania w poprzednich epokach, a ich brak do ówczesnego analfabetyzmu.
Umiejętność poruszania się w środowisku Internetu spowodowała, że możemy się czuć członkami społeczeństwa informacyjnego, w którym zdobywanie, gromadzenie i przesyłanie informacji jest szczególnie istotne. Jednak wchodzenie w głębsze relacje pomiędzy internautami powoduje, że wchodzimy w sferę społeczności wirtualnych.
Eksponując czynniki wyznaczające sposoby funkcjonowania w wirtualnym świecie, w książce podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:
• Jakie funkcje pełni informacja w społeczeństwie informacyjnym?
• Czy nowe formy i procesy społeczne determinują zmiany techniczne, czy może jest odwrotnie tzn. zmiany techniczne określają powstanie nowych form i procesów społecznych?
• Jak trwałe mogą być więzi pomiędzy członkami społeczności wirtualnych?
• Na czym polega fenomen funkcjonowania społeczności wirtualnych na przykładzie wirtualnego świata Second Life?
W publikacji zwrócono również uwagę na istotne aspekty związane z rynkiem finansowym. Z jednej strony wskazano na innowacyjne metody dokonywania płatności, z drugiej natomiast na kwestie związane z wykluczeniem finansowym. W związku z powyższym, w oparciu o zagadnienia społeczeństwa informacyjnego (czy społeczeństwa wiedzy) oraz aspekty ekonomii Internetu podjęto próbę wyróżnienia nowego rodzaju społeczeństwa – społeczeństwa bezgotówkowego.

Artur Borcuch (ur. 1977), dr nauk ekonomicznych. Pracownik w Instytucie Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor książek pt. Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości, CeDeWu, Warszawa 2007 oraz Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa 2009. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących zagadnień e-płatności, systemów płatności wysokokwotowych i detalicznych oraz społeczeństwa informacyjnego.

Pobierz :

pobierzpdf

Borcuch Artur
http://www.empik.com/spolecznosci-wirtualne-a-wirtualny-obieg-pieniadza-borcuch-artur,prod23340207,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *