0

Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego

Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego w warunkach światowego kryzysu finansowego, a szczególnie jego bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na sytuację makroekonomiczną kraju stało się podstawą do sformułowania zagadnienia niniejszej książki. Autor poszukiwał odpowiedzi na pytanie: czy światowy kryzys finansowy istotnie wpłynął na polski sektor bankowy, a jeśli tak, to na jakie elementy sektora i co się zmieniło w polityce kredytowej banków na rynku?
W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy. Podjęto próbę wyjaśnienie w jakim stopniu światowy kryzys finansowy wpłynął na zmianę poziomu podaży kredytów dla sektora niefinansowego w polskim systemie bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kapitału własnościowego banków, oraz jak podaż ta oddziaływała na wzrost gospodarczy w Polsce?

Pobierz :

pobierzpdf

Włodarczyk Bogdan
http://www.empik.com/polski-rynek-kredytow-w-okresie-swiatowego-kryzysu-finansowego-wlodarczyk-bogdan,p1050016625,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *