0

Mechanizmy szarej strefy PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Mechanizmy szarej strefy PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Mechanizmy szarej strefy

Szara strefa jest niewątpliwie pewnym fenomenem gospodarczym. Występuje w każdym kraju, różni się jedynie skalą, formą, źródłami oraz efektami jakie wywołuje. Szarej strefy nie należy marginalizować, gdyż jej udział w procesach gospodarczych może okazać się bardzo wysoki i przekraczać nawet 50% PKB. Oznacza to, że w takim przypadku połowa działalności biznesowej odbywa się niezgodnie z prawem. Co więcej pomiędzy legalną a szarą sferą zachodzi interakcja i procesów w legalnej sferze nie da się w pełni wyjaśnić bez znajomości szarej strefy. Animatorzy szarej strefy ciągle udoskonalają metody swojego działania, które są trudne (wręcz niekiedy niemożliwe) do wykrycia. Co więcej w szarej strefie przybywa osób bardzo dobrze wykształconych, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie biznesowe. Odniesiono się do procesów globalizacyjnych. W książce podkreślono związek szarej strefy z przestępczością zorganizowaną i pospolitą. Jest ona niezgodna z prawem, zatem należy ją także zaliczyć do szarej strefy. Z drugiej strony zainteresowanie szarą strefą systematycznie rośnie. Nie tylko dotyczy to szeroko rozumianej ekonomii, ale także socjologii, psychologii, prawa, historii, a nawet antropologii. Oczywiście największe zainteresowanie spoczywa na zagadnieniach ekonomicznych. W książce zwrócono uwagę na problem metodyczny. Brakuje jednej zunifikowanej definicji szarej strefy. Różne definicje tworzą odmienne kategorie ekonomiczne, które generują rozmaite, często odmienne od siebie konsekwencje. Dlatego też temu zagadnieniu poświęcono uwagę i dokładnie wyjaśniono różnice definicyjne.

Do istotnych walorów książki należy zaliczyć:

  • odniesienie do bogatej, aktualnej literatury zarówno zagranicznej jak i krajowej,
  • przedstawienie własnych, ale także innych autorów wyników badań,
  • opisanie głównych metod szacowania szarej strefy,
  • wskazanie efektów (negatywnych, ale także i pozytywnych) jakie generuje szara strefa,
  • określenie różnych skutków jakie wywołuje szara strefa m.in. ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne,
  • scharakteryzowanie genezy szarej strefy. Uwzględniono specyfikę różnych krajów np.Ukrainy,
  • uwypuklenie złożoności problemu. Szarą strefę należy interpretować w podejściu interdyscyplinarnym,
  • podkreślono znaczenie szarej strefy w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego.

 

Pobierz :

pobierzpdf

Buszko Andrzej
http://www.empik.com/mechanizmy-szarej-strefy-buszko-andrzej,p1129879629,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *