0

Globalne Rynki Finansowe w Dobie Kryzysu PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Globalne Rynki Finansowe w Dobie Kryzysu PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Globalne Rynki Finansowe w Dobie Kryzysu

W warunkach współczesnej gospodarki światowej mniej lub bardziej sprawne funkcjonowanie rynków finansowych to zagadnienie (raczej swoisty splot wielu różnorodnych i skomplikowanych zagadnień) o fundamentalnym znaczeniu. Co więcej, właściwie z dnia na dzień można mówić o wzroście znaczenia teoretycznych badań i praktycznych aspektów ze wspomnianego zakresu. Dotyczy to zwłaszcza okresów załamań koniunktury gospodarczej.
Współcześnie jesteśmy świadkami kolejnego, globalnego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego – podobnie jak tzw. wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30 XX wieku – w Stanach Zjednoczonych i mającym swe źródła – co warto podkreślić – w różnorodnych zakłóceniach w szeroko rozumianym systemie finansowym tego kraju. Wiadomo zarazem, że te zakłócenia stały się bardzo szybko negatywnym impulsem dla rozwoju gospodarczego w tymże kraju, to zaś z kolei oddziaływało i oddziałuje nadal negatywnie na rozwój systemów finansowych i całych gospodarek narodowych wielu innych krajów świata, w tym także gospodarki narodowej Polski.
Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnych rynków finansowych (w  dużej mierze całkowicie umiędzynarodowionych i dlatego też nazywanych często globalnymi). 18 rozdziałów książki podzielono na trzy zasadnicze części – „Rynki finansowe w wzrost gospodarczy”, „Architektura finansowa współczesnej gospodarki światowej” oraz „Funkcjonowanie rynków finansowych w okresie współczesnego kryzysu”. Wyjście z tego kryzysu jest niezbędne i możliwe. Warto jednakże zapoznać się z jego istotą by potem formułować odpowiednie wskazówki dla polityków gospodarczych, różnego zresztą szczebla.

Pobierz :

pobierzpdf

Bednarczyk Jan
http://www.empik.com/globalne-rynki-finansowe-w-dobie-kryzysu-bednarczyk-jan-bukowski-slawomir-misala-jozef,prod19040040,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *