0

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego

Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególną uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człowieka. Wpływ ten w okresie ostatnich dekad uległ znacznemu zdynamizowaniu przyczyniając się do wzrostu liczby transakcji realizowanych po niższym koszcie.
Celem niniejszej pracy jest: przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania pieniądza cyfrowego (w środowisku gospodarczym, społecznym i technicznym), który jest nową generacją pieniądza, przy czym z uwagi na sens rozważań zawartych w pracy wskazuje się, iż ewolucja dotyczy podmiotu czyli samego pieniądza, jak również ewolucja odnosi się otoczenia czyli gospodarki, społeczeństwa i techniki; ocena funkcjonowania pieniądza cyfrowego w gospodarce wirtualnej oraz gospodarce realnej. W sferze wirtualnej na szczególną uwagę zasługuje analiza gospodarki elektronicznej, wirtualnych gospodarek oraz innowacyjnych form płatności. Z uwagi na rozległą problematykę, przedstawione wyniki obejmują wybrane wirtualne światy oraz wybrane systemy płatności internetowych. Tym samym nie wszystkie kategorie przepływów w wirtualnych światach zostały objęte analizą. W sferze realnej pod uwagę wzięto kwestie związane z wykluczeniem finansowym oraz ubankowieniem społeczeństwa czyli czynniki, które mają wpływ na budowanie społeczeństwa bezgotówkowego i upowszechnienie pieniądza cyfrowego.
Przedmiotem badania pracy jest ewolucja form występowania pieniądza oraz zakorzenienie pieniądza cyfrowego w historii pieniądza papierowego. Przedmiotem poznania jest wpływ środowiska internetowego na przetrwanie tradycyjnych i współczesnych form pieniądza transakcyjnego i zdawkowego.

Pobierz :

pobierzpdf

Borcuch Artur
http://www.empik.com/ewolucyjne-uwarunkowania-pieniadza-cyfrowego-borcuch-artur,p1065443328,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *