0

Everest lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie PDF Ebook EPUB MOBI

Everest lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie PDF Pobierz : Everest lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie Opis Czy istnieją osoby stworzone do bycia liderem?Co zrobić, aby mieć zmotywowany zespół, który będzie chciał pracować na wspólny… Continue Reading

0

Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji PDF Ebook EPUB MOBI

Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji PDF Pobierz : Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji Opis Kiedy w 1979 roku powstawała Graphics Group, pionierska wytwórnia komputerowych filmów animowanych, nikt nie przypuszczał, że kilkanaście lat później – pod nazwą Pixar –… Continue Reading

0

Kulturowe Uwarunkowania Zarządzania Kapitałem Ludzkim PDF Ebook EPUB MOBI

Kulturowe Uwarunkowania Zarządzania Kapitałem Ludzkim PDF Pobierz : Kulturowe Uwarunkowania Zarządzania Kapitałem Ludzkim Przed zarządzaniem pojawiły się nowe wyzwania związane z postępującym zróżnicowaniem kulturowym wewnątrz firm. Jednym z aspektów różnorodności jest internacjonalizacja zarządzania kapitałem ludzkim, wywołana procesem globalizacji gospodarki, integracją… Continue Reading

0

Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym PDF Pobierz : Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym Umiejętność radzenia sobie w otoczeniu międzynarodowym jest jedną z najważniejszych kompetencji każdego menedżera. Podstawą sukcesu menedżera jest właściwa komunikacja. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne jest… Continue Reading

0

To tylko gra. Wiedza tajemna o zarządzaniu PDF Ebook EPUB MOBI

To tylko gra. Wiedza tajemna o zarządzaniu PDF Pobierz : To tylko gra. Wiedza tajemna o zarządzaniu Przewodnik zwycięzców! Prawie wszystkie książki, artykuły i prezentacje traktują firmę jak maszynkę do zarabiania pieniędzy. W takiej optyce zarządzanie staje się zadaniem do… Continue Reading

0

Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej PDF Ebook EPUB MOBI

Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej PDF Pobierz : Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Korpus służby cywilnej mają stanowić osoby wykonujące zadania państwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny. Temu służyć ma odpowiednia selekcja kadr, zarówno przed… Continue Reading

0

Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania PDF Ebook EPUB MOBI

Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania PDF Pobierz : Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania Książka poświęcona jest niezwykle ważnemu dla współczesnej teorii i praktyki zarządzania organizacjami problemowi zarządzania talentami. Jest to… Continue Reading

0

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy PDF Pobierz : Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy Autorka, uwzględniając zróżnicowane przyczyny pojawienia się problemu starzejących się zasobów ludzkich organizacji, postawiła pytanie: „jak można efektywnie zarządzać wiekiem z punktu… Continue Reading

0

Oceny pracownicze w służbie cywilnej PDF Ebook EPUB MOBI

Oceny pracownicze w służbie cywilnej PDF Pobierz : Oceny pracownicze w służbie cywilnej Zmiana przepisów była inspiracją do tego, aby przygotować poradnik dla przełożonych i pracowników opisujący jak skorzystać w sposób świadomy z możliwości jakie daje ocena pracownicza. Poradnik składa… Continue Reading

0

Instrumentarium zarządzania publicznego PDF Ebook EPUB MOBI

Instrumentarium zarządzania publicznego PDF Pobierz : Instrumentarium zarządzania publicznego W publikacji opisane zostało miejsce zarządzania publicznego w rodzinie nauk o zarządzaniu, metody zarządzania służbami publicznymi oraz ich zastosowania w wybranych typach działalności. Tytułowe „instrumentarium” rozumiane jest metaforycznie i szeroko, jako… Continue Reading