0

Zarządzanie wiedzą projektową PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie wiedzą projektową PDF Pobierz : Zarządzanie wiedzą projektową Publikacja ma na celu przedstawienie dziedziny zarządzania wiedzą w projektach w sposób kompleksowy i szczegółowy. W jej zakresie leży integracja naukowa dorobku zarządzania wiedzą i zarządzania projektami oraz w rezultacie opracowanie… Continue Reading

0

Zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego PDF Pobierz : Zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego Praca ma charakter empiryczno-teoretyczny, w których znaczny nacisk położono na badanie funkcjonariuszy i pracowników administracji celnej w kontekście percepcji… Continue Reading

0

Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu PDF Ebook EPUB MOBI

Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu PDF Pobierz : Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu Wykorzystaj pełen potencjał swojego biznesu Masz genialny pomysł na rozwój swojej firmy? Stworzyłeś doskonały w… Continue Reading

0

Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT PDF Pobierz : Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT W nowoczesnej gospodarce wzrasta rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Niestety duża część przeprowadzonych wdrożeń rozwiązań ICT kończy się niepowodzeniem. Problem ten skłania do poszukiwania… Continue Reading

0

Zarządzanie portfelami projektów PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie portfelami projektów PDF Pobierz : Zarządzanie portfelami projektów W dzisiejszych czasach wiele organizacji przyjmuje w swojej działalności orientację projektową, która pozwala realizować cel strategiczny, jakim jest np. zwiększanie wartości dla interesariuszy. Osiągnięcie wyznaczonych celów szczegółowych dzięki realizacji pojedynczych, często… Continue Reading

0

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji PDF Ebook EPUB MOBI

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji PDF Pobierz : Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji Jednym z istotnych czynników wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji jest ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektami. Procesy zarządzania projektami mogą być rozpatrywane… Continue Reading

0

Zarządzanie projektami w logistyce PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie projektami w logistyce PDF Pobierz : Zarządzanie projektami w logistyce Poruszana w książce problematyka jest aktualna, szczególnie istotna z punktu widzenia efektywności funkcjonowania gospodarowania w warunkach współczesnego rynku towarów i usług oraz poziomu innowacyjności. Zarządzanie projektami w logistyce wymaga… Continue Reading

0

Zarządzanie projektami. Ludzie, proccedury, wyniki PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie projektami. Ludzie, proccedury, wyniki PDF Pobierz : Zarządzanie projektami. Ludzie, proccedury, wyniki Książka stanowi kompendium wiedzy na temat złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Jest zarówno podręcznikiem akademickim, jak i poradnikiem dla praktyków poruszających się w tym obszarze. Główne… Continue Reading

0

Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania PDF Pobierz : Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania to praktyczny poradnik dla menedżerów, chcących specjalizować się w zarządzaniu projektami biznesowymi. Jeśli powierzono ci tego typu projekt i zastanawiasz się w jaki sposób wywiązać… Continue Reading

0

Zarządzanie projektami. Prosta droga do sukcesu PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie projektami. Prosta droga do sukcesu PDF Pobierz : Zarządzanie projektami. Prosta droga do sukcesu OSIĄGNIJ WYNIKI, NA KTÓRYCH CI ZALEŻY. SZYBKO!Projekty są źródłem wymiernych korzyści i wartości dla przedsiębiorstwa. To ważne, aby realizować je terminowo i w ramach ustalonego… Continue Reading