0

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej PDF Ebook EPUB MOBI

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej PDF Pobierz : Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej   Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia.… Continue Reading

0

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych PDF Pobierz : Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące… Continue Reading

0

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły PDF Pobierz : Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe… Continue Reading

0

Przedsiębiorstwo i Klient w Gospodarce Opartej na Usługach PDF Ebook EPUB MOBI

Przedsiębiorstwo i Klient w Gospodarce Opartej na Usługach PDF Pobierz : Przedsiębiorstwo i Klient w Gospodarce Opartej na Usługach Usługi zyskują na znaczeniu nie tylko jako wyodrębniony sektor gospodarki narodowej. W działalność usługową angażują się coraz częściej przedsiębiorstwa dwóch pozostałych… Continue Reading

0

Aby Żadne Dziecko Nie Pozostało w Tyle PDF Ebook EPUB MOBI

Aby Żadne Dziecko Nie Pozostało w Tyle PDF Pobierz : Aby Żadne Dziecko Nie Pozostało w Tyle zakresie systemu edukacji, które w okresie reform mogą być inspiracją do szukania rozwiązań zarówno w sferze polityki oświatowej, jak i codziennej praktyki organizacyjno-pedagogicznej… Continue Reading

0

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia PDF Ebook EPUB MOBI

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia PDF Pobierz : Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej… Continue Reading

0

E-turystyka PDF Ebook EPUB MOBI

E-turystyka PDF Pobierz : E-turystyka Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.W książce omówiono: – wpływ oraz główne problemy zastosowania technologii informatycznych w… Continue Reading

0

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia PDF Ebook EPUB MOBI

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia PDF Pobierz : Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją poruszającą praktyczne problemy zamówień publicznych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów podmiotów leczniczych oraz rynku farmaceutycznego i urządzeń… Continue Reading

0

Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej PDF Ebook EPUB MOBI

Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej PDF Pobierz : Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej “Publikacja jest oryginalnym opracowaniem wypełniającym lukę na polskim rynku wydawniczym. Nie ma zwartej publikacji, ani w obszarze ekonomiki transportu morskiego ani ekonomiki turystyki, tak wyczerpująco i interesująco… Continue Reading

0

Prawo farmaceutyczne i refundacja leków PDF Ebook EPUB MOBI

Prawo farmaceutyczne i refundacja leków PDF Pobierz : Prawo farmaceutyczne i refundacja leków Książka stanowi kompendium wiedzy prawniczej o zasadach działania sektora farmaceutycznego, ujęte w formę tematycznie zgrupowanych pytań i odpowiedzi. Autorzy wyjaśniają wątpliwości najczęściej nurtujące uczestników rynku: nie tylko… Continue Reading