0

Pustynny barbarzyńca PDF Ebook EPUB MOBI

Pustynny barbarzyńca PDF Pobierz : Pustynny barbarzyńca „Pustynny barbarzyńca” to swoista przypowieść z kręgu refleksji, którą nazwałbym nie inaczej, jak metafizyką samotności w świecie przepełnionym – jak pisze autor w jednej z części książki – wszelkiego rodzaju ekstensjami. Figury pustyni… Continue Reading

0

Pisma Socjologiczne PDF Ebook EPUB MOBI

Pisma Socjologiczne PDF Pobierz : Pisma Socjologiczne Niniejszy zbiór tekstów ma udostępnić szerszej publiczności socjologiczne dzieło Simmla. Wybór uwzględnia nieznane teksty z kręgu prac socjologicznych, ale stara się też – przedstawiając teksty już znane – pokazać Simmla-teoretyka społeczeństwa, tak jak… Continue Reading

0

Olimp. Ideał, doskonałość, absolut PDF Ebook EPUB MOBI

Olimp. Ideał, doskonałość, absolut PDF Pobierz : Olimp. Ideał, doskonałość, absolut We wszystkich czasach, miejscach i kulturach istniały jakieś wyobrażenia doskonałości – zarówno człowieka (doskonałość estetyczna, etyczna), jak zbiorowości (idealna rodzina, idealne społeczeństwo, idealne państwo), a nawet metafizyki czy eschatologii.… Continue Reading

0

Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu PDF Ebook EPUB MOBI

Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu PDF Pobierz : Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu “Książkę Mirosława Filiciaka można czytać w sposób co najmniej dwojaki. Po pierwsze jako… Continue Reading

0

Wprowadzenie do Mediologii PDF Ebook EPUB MOBI

Wprowadzenie do Mediologii PDF Pobierz : Wprowadzenie do Mediologii Książką Régisa Debraya jest pierwszym systematyzującym opracowaniem wiedzy o mediologii, nowej powstającej na naszych oczach dziedzinie badań nad szeroko pojętymi przekaźnikami. W polu współczesnej humanistyki wyróżnia ją fakt, iż jest ona… Continue Reading

0

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego PDF Ebook EPUB MOBI

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego PDF Pobierz : Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego Rozwój regionalny postrzegany jest powszechnie jako koniunkcja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Chodzi… Continue Reading

0

Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947–1989 PDF Ebook EPUB MOBI

Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947–1989 PDF Pobierz : Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947–1989 “Jarosław Syrnyk, Nadzór… Continue Reading

0

Społeczne i wspólne PDF Ebook EPUB MOBI

Społeczne i wspólne PDF Pobierz : Społeczne i wspólne Książka jest wynikiem badań autora, socjologa i matematyka, podjętych na polu czystej humanistyki. Część I tej erudycyjnej rozprawy traktuje o związkach między naukami o języku a socjologią. Przeanalizowane tu także zostały… Continue Reading

0

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków PDF Ebook EPUB MOBI

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków PDF Pobierz : Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków Niekorzystne zjawiska związane ze spadkiem dzietności i starzeniem się społeczeństwa, jakie od pewnego czasu zachodzą w państwach rozwiniętych, skupiają uwagę opinii publicznej, coraz bardziej świadomej… Continue Reading

0

Etapy Józefa Wittlina PDF Ebook EPUB MOBI

Etapy Józefa Wittlina PDF Pobierz : Etapy Józefa Wittlina Każdy z tekstów zamieszczonych w książce Etapy Józefa Wittlina wnosi coś odkrywczego i oryginalnego, każdy na swój sposób zaleca się badawczą rzetelnością oraz niepowtarzalnością spojrzenia na literackie osiągnięcia tłumacza Gilgamesza i… Continue Reading