0

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego PDF Ebook EPUB MOBI

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego PDF Pobierz : Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego Rozwój regionalny postrzegany jest powszechnie jako koniunkcja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Chodzi… Continue Reading

0

Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych PDF Ebook EPUB MOBI

Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych PDF Pobierz : Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych „To nie jest książka o książkach; (…), bo chodzi w niej nie tyle o teksty o człowieku, co o niego samego odnajdywanego w… Continue Reading

0

Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym PDF Ebook EPUB MOBI

Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym PDF Pobierz : Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym “Jakkolwiek od tej chwili, gdy Alvin Toffler opisał w Trzeciej fali nadciągające procesy prosumpcji, minęły ponad cztery dekady, to jednak pojęcie to znalazło się stosunkowo… Continue Reading

0

Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy. Studia nad manipulacją i propagandą PDF Ebook EPUB MOBI

Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy. Studia nad manipulacją i propagandą PDF Pobierz : Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy. Studia nad manipulacją i propagandą Niniejsza monografia, którą przedstawiamy Czytelnikom, nie pretenduje do roli podręcznika z zakresu public relations, marketingu… Continue Reading

0

Intersubiektywność PDF Ebook EPUB MOBI

Intersubiektywność PDF Pobierz : Intersubiektywność Intersubiektywność to jedno z podstawowych pojęć, jakimi posługują się dziś nauki społeczne. Przestrzeń relacji międzyludzkich, sfera tego, co międzypodmiotowe, i tego, co „publiczne” – gdyż o te wymiary właśnie chodzi, kiedy mówimy o intersubiektywności –… Continue Reading

0

Co się dzieje ze społeczeństwem? PDF Ebook EPUB MOBI

Co się dzieje ze społeczeństwem? PDF Pobierz : Co się dzieje ze społeczeństwem? Jeszcze nikomu nie udało się włożyć nowych treści w stare formy. Dlatego hasłem XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który odbył się w Krakowie w dniach… Continue Reading

0

Odzyskać wolność dla Polski i Polaków PDF Ebook EPUB MOBI

Odzyskać wolność dla Polski i Polaków PDF Pobierz : Odzyskać wolność dla Polski i Polaków Musimy sobie przypomnieć czym jest “Wolność”, pokochać ją od nowa, zacząć jej pożądać, zacząć o nią walczyć. Zbliża się przełomowy moment w historii i pojawi… Continue Reading

0

O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia PDF Ebook EPUB MOBI

O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia PDF Pobierz : O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni w moim przekonaniu dwie funkcje. Pierwszą z nich… Continue Reading

0

Kulturowe sprzeczności kapitalizmu PDF Ebook EPUB MOBI

Kulturowe sprzeczności kapitalizmu PDF Pobierz : Kulturowe sprzeczności kapitalizmu Daniel Bell (1919–2011, pierwotnie Bolotsky, z rodziny polskich emigrantów żydowskich w USA) jest klasykiem socjokulturowej diagnozy współczesności. Jako jeden z pierwszych pół wieku temu dostrzegł „kontrkulturę” i początki postmodernizmu/ponowoczesności. Należał do… Continue Reading

0

Transnarodowość PDF Ebook EPUB MOBI

Transnarodowość PDF Pobierz : Transnarodowość Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w literaturze z… Continue Reading