0

Pustynny barbarzyńca PDF Ebook EPUB MOBI

Pustynny barbarzyńca PDF Pobierz : Pustynny barbarzyńca „Pustynny barbarzyńca” to swoista przypowieść z kręgu refleksji, którą nazwałbym nie inaczej, jak metafizyką samotności w świecie przepełnionym – jak pisze autor w jednej z części książki – wszelkiego rodzaju ekstensjami. Figury pustyni… Continue Reading

0

Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu PDF Ebook EPUB MOBI

Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu PDF Pobierz : Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu “Książkę Mirosława Filiciaka można czytać w sposób co najmniej dwojaki. Po pierwsze jako… Continue Reading

0

Społeczne i wspólne PDF Ebook EPUB MOBI

Społeczne i wspólne PDF Pobierz : Społeczne i wspólne Książka jest wynikiem badań autora, socjologa i matematyka, podjętych na polu czystej humanistyki. Część I tej erudycyjnej rozprawy traktuje o związkach między naukami o języku a socjologią. Przeanalizowane tu także zostały… Continue Reading

0

Przodownicy prasy PDF Ebook EPUB MOBI

Przodownicy prasy PDF Pobierz : Przodownicy prasy Studenci dziennikarstwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego przez kilka miesięcy dokumentowali historię krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych – najstarszej polskiej instytucji, badającej naukowo media masowe i opinię publiczną. Powstała książka o ośrodku i ludziach, którzy go… Continue Reading

0

Zielony konserwatyzm amerykańskiego Południa PDF Ebook EPUB MOBI

Zielony konserwatyzm amerykańskiego Południa PDF Pobierz : Zielony konserwatyzm amerykańskiego Południa Celem tej pracy jest analiza pewnego sposobu myślenia, który pojawił się na amerykańskim Południu w XX wieku. Nie jest to więc praca o Południu jako takim, ale o tym,… Continue Reading

0

Opozycje jako kategoria kulturowa PDF Ebook EPUB MOBI

Opozycje jako kategoria kulturowa PDF Pobierz : Opozycje jako kategoria kulturowa “Opozycja należy do fundamentalnych w kulturze kategorii – jest więc przedmiotem zainteresowania wszystkich zajmujących się kulturą w różnych jej przejawach i wymiarach. Przedstawione do recenzji teksty ujmują ja z… Continue Reading

0

Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu PDF Ebook EPUB MOBI

Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu PDF Pobierz : Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu Polska wykazuje ostatnio wysoką, choć malejącą, dynamikę wzrostu PKB. Jeszcze wyższą, jeśli zmierzymy jej poziom za pomocą oenzetowskiego Indeksu HDI, łączącego trzy podstawowe wymiary życia:… Continue Reading

0

Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Levy-Bruhla PDF Ebook EPUB MOBI

Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Levy-Bruhla PDF Pobierz : Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Levy-Bruhla To pierwsza w polskich naukach społecznych monografia życia francuskiego filozofa. Lucien Levy-Bruhl nigdy nie należał do uczonych znanych i… Continue Reading

0

Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce PDF Ebook EPUB MOBI

Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce PDF Pobierz : Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce   Czy obecność Polski w Unii Europejskiej rzeczywiście zmieniła lokalną rzeczywistość? Na czym polegają i w czym wyrażają się… Continue Reading

0

Wojna kultur PDF Ebook EPUB MOBI

Wojna kultur PDF Pobierz : Wojna kultur Wraz z postępującym różnicowaniem się modeli życia społecznego, w tym życia rodzinnego, nasilają się polityczne spory związane z obawami o zbiorową tożsamość i przyszłość narodów europejskich. Wyrazem tych obaw jest “kryzys”, przejawiający się… Continue Reading