0

Organizacje Pozarządowe a Korporacje PDF Ebook EPUB MOBI

Organizacje Pozarządowe a Korporacje PDF Pobierz : Organizacje Pozarządowe a Korporacje Organizacje pozarządowe a korporacje Liczba organizacji pozarządowych, o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Przemiany w globalnej gospodarce związane z procesem globalizacji spowodowały z… Continue Reading

0

Dług publiczny a wzrost gospodarczy PDF Ebook EPUB MOBI

Dług publiczny a wzrost gospodarczy PDF Pobierz : Dług publiczny a wzrost gospodarczy Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mimo licznych… Continue Reading

0

Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej PDF Ebook EPUB MOBI

Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej PDF Pobierz : Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej Do rąk Czytelników dotarł trzeci tom znakomitej transformacyjnej „trylogii” profesora Michała Gabriela Woźniaka. Trzy tomy „Gospodarki Polski 1990-2011”: „Transformacja”,… Continue Reading

0

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski PDF Ebook EPUB MOBI

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski PDF Pobierz : Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko dla… Continue Reading

0

Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie PDF Ebook EPUB MOBI

Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie PDF Pobierz : Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie W książce zawarta jest kompleksowa analiza relacji występującej pomiędzy nierównościami społecznymi a wzrostem gospodarczym. Autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy nierówności społeczne są… Continue Reading

0

Perfekcja techniki PDF Ebook EPUB MOBI

Perfekcja techniki PDF Pobierz : Perfekcja techniki Technika nie służy prawidłom gospodarki; to gospodarka poddawana jest narastającej technicyzacji. Zbliżamy się do stanu – a gdzieniegdzie go osiągnęliśmy – w którym technicyzacja procesu pracy ważniejsza jest od zysków, jakie przynosi. To… Continue Reading

0

Współczesna polityka gospodarcza PDF Ebook EPUB MOBI

Współczesna polityka gospodarcza PDF Pobierz : Współczesna polityka gospodarcza Książka „Współczesna polityka gospodarcza” jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego Polityka stabilizacyjna państwa Polityka społeczna Polityka integracji w ramach Unii Europejskiej Książka polecana… Continue Reading

0

Gra o Jutro 2 PDF Ebook EPUB MOBI

Gra o Jutro 2 PDF Pobierz : Gra o Jutro 2 Równe czterdzieści lat temu udało nam się opublikować książkę, wymierzoną przeciw panującemu wówczas zastojowi. W miesiąc po ukazaniu się książki sekretarz KC, towarzysz Bolesław J., kazał wycofać ją z… Continue Reading

0

Praca i kapitał w gospodarce PDF Ebook EPUB MOBI

Praca i kapitał w gospodarce PDF Pobierz : Praca i kapitał w gospodarce Monografia „Praca i kapitał w gospodarce” podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej – w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w… Continue Reading

0

Szkoła Austriacka. Ład Rynkowy, Wolna Wymiana i Przedsiębiorczość PDF Ebook EPUB MOBI

Szkoła Austriacka. Ład Rynkowy, Wolna Wymiana i Przedsiębiorczość PDF Pobierz : Szkoła Austriacka. Ład Rynkowy, Wolna Wymiana i Przedsiębiorczość Jest to absolutnie najświeższy podręcznik ekonomii austriackiej, napisany przez jednego z kilku najwybitniejszych, żyjących jej przedstawicieli. Autor porównuje paradygmat Austriaków z … Continue Reading