0

Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników PDF Ebook EPUB MOBI

Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników PDF Pobierz : Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników W monografii zaprezentowano dociekania naukowe skupione wokół uwarunkowań zachowań pracowników w różnorodnych organizacjach. Dotyczą one zależności między zmiennymi organizacyjnymi i społeczno-demograficznymi… Continue Reading

0

Instrumenty Rynku Rolnego PDF Ebook EPUB MOBI

Instrumenty Rynku Rolnego PDF Pobierz : Instrumenty Rynku Rolnego W pracy zostaną omówione mechanizmy i ekonomika instrumentów rynku rolnego, które, właściwie zastosowane, pozwalają na realizację założonych celów podmiotów rynku rolnego. W szczególności umożliwiają stabilizację ich dochodów i zysków, a także… Continue Reading

0

Rozwój zasobów ludzkich organizacji PDF Ebook EPUB MOBI

Rozwój zasobów ludzkich organizacji PDF Pobierz : Rozwój zasobów ludzkich organizacji Rozwój zasobów ludzkich stanowi jeden z obszarów zadaniowych funkcji personalnej i jest przedmiotem zainteresowania zarówno pracodawców, jak i pracowników. Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich powinny stwarzać optymalne możliwości… Continue Reading

0

Innowacyjność PDF Ebook EPUB MOBI

Innowacyjność PDF Pobierz : Innowacyjność Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Innowacyjność jest również przedmiotem zainteresowania samych przedsiębiorców, gdyż jest postrzegana jako główny czynnik decydujący o… Continue Reading

0

Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce PDF Ebook EPUB MOBI

Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce PDF Pobierz : Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce Autorzy przedstawiają ewolucję podejścia ekonomii instytucjonalnej do istoty przedsiębiorczości. Rozmaite odmiany ekonomii instytucjonalnej pozwalają na niestandardowe podejście… Continue Reading

0

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju PDF Ebook EPUB MOBI

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju PDF Pobierz : Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju Przedsiębiorczość rodzinna to ważny element każdej gospodarki, nierzadko wręcz dominujący. Publikacja przybliża skalę i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości… Continue Reading

0

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne grupy zakupowe PDF Ebook EPUB MOBI

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne grupy zakupowe PDF Pobierz : Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne grupy zakupowe Głównym celem opracowania jest ukazanie możliwości organizacji procesów zaopatrzenia medycznego szpitali publicznych na… Continue Reading

0

Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem PDF Ebook EPUB MOBI

Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem PDF Pobierz : Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem W książce omówiono w układzie chronologicznym aktualne trendy rozwoju sprawozdawczości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem skutków procesu integrowania raportowania finansowego i niefinansowego. Krytycznie odniesiono… Continue Reading

0

Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie PDF Ebook EPUB MOBI

Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie PDF Pobierz : Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym powinny… Continue Reading

0

Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego PDF Ebook EPUB MOBI

Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego PDF Pobierz : Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego W książce poświęconej złożonej problematyce zarządzania przedsiębiorstwem w czasach światowego kryzysu gospodarczego, autor podejmuje próbę zdefiniowania źródeł kryzysu gospodarczego oraz jego… Continue Reading