0

Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego PDF Ebook EPUB MOBI

Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego PDF Pobierz : Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego W warunkach rynkowego działania przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego istotna jest sprawna obsługa transportowa procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Przedsiębiorstwa muszą więc wywierać określony wpływ… Continue Reading

0

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności PDF Pobierz : Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu logistyki w przemyśle spożywczym. Prezentuje liczne rozwiązania logistyczne i metody zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze żywnościowym oraz aktualne trendy obecne w branży. W… Continue Reading

0

Modelowanie logistyki miejskiej PDF Ebook EPUB MOBI

Modelowanie logistyki miejskiej PDF Pobierz : Modelowanie logistyki miejskiej Modelowanie logistyki miejskiej to książka, w której autorzy przybliżyli możliwość wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych z zakresu logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską. Pokazali, w jaki sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym, można… Continue Reading

0

Eurologistyka. Teoria i praktyka PDF Ebook EPUB MOBI

Eurologistyka. Teoria i praktyka PDF Pobierz : Eurologistyka. Teoria i praktyka Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz menedżerów zajmujących się procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, które są ogniwem w łańcuchach… Continue Reading

0

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych PDF Ebook EPUB MOBI

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych PDF Pobierz : Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenną alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na… Continue Reading

0

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych PDF Ebook EPUB MOBI

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych PDF Pobierz : Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych Procesy logistyczne są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i stanowią istotny czynnik kształtujący jego ekonomikę i zdolność do aktywnej konkurencji. Nowe możliwości w tym względzie daje parametryzacja… Continue Reading

0

Zarys Mikrologistyki PDF Ebook EPUB MOBI

Zarys Mikrologistyki PDF Pobierz : Zarys Mikrologistyki Geneza i przyczyny rozwoju logistyki Istota i przedmiot logistyki Infrastruktura logistyczna Pobierz : Ficoń Krzysztof http://www.empik.com/zarys-mikrologistyki-ficon-krzysztof,prod11880174,ksiazka-p

0

Towarowy transport kolejowy w Polsce PDF Ebook EPUB MOBI

Towarowy transport kolejowy w Polsce PDF Pobierz : Towarowy transport kolejowy w Polsce Książka, na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej, podejmuje problematykę funkcjonowania kolejowego transportu towarowego w aspekcie zmian zachodzących na europejskim rynku usług transportowych. Dla realizacji założonych w niej celów,… Continue Reading

0

Logistyka w bezpieczeństwie PDF Ebook EPUB MOBI

Logistyka w bezpieczeństwie PDF Pobierz : Logistyka w bezpieczeństwie Książka zawiera treści programowe nowoczesnego kierunku studiów – Inżynieria bezpieczeństwa, na którym wykładanym przedmiotem jest Logistyka w bezpieczeństwie. Podręcznik systematyzuje zadania logistyki zgodnie z wymogami działań w sytuacjach kryzysowych. Autor (posiadający… Continue Reading

0

Zarządzanie Łańcuchami Dostaw Żywności w Polsce. Kierunki Zmian PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie Łańcuchami Dostaw Żywności w Polsce. Kierunki Zmian PDF Pobierz : Zarządzanie Łańcuchami Dostaw Żywności w Polsce. Kierunki Zmian Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce. Podstawową tezą pracy jest ukazanie… Continue Reading