0

Reakcje Rynku na Kryzys Finansowy PDF Ebook EPUB MOBI

Reakcje Rynku na Kryzys Finansowy PDF Pobierz : Reakcje Rynku na Kryzys Finansowy Książka zawiera opracowania wielu Autorów, poświęcone różnorodnym reakcjom na kryzys finansowy, obserwowany w różnorodnych segmentach rynku, zarówno jego uczestników czy instytucji, jak również określonych instrumentów. Skutki kryzysu… Continue Reading

0

Globalne Rynki Finansowe w Dobie Kryzysu PDF Ebook EPUB MOBI

Globalne Rynki Finansowe w Dobie Kryzysu PDF Pobierz : Globalne Rynki Finansowe w Dobie Kryzysu W warunkach współczesnej gospodarki światowej mniej lub bardziej sprawne funkcjonowanie rynków finansowych to zagadnienie (raczej swoisty splot wielu różnorodnych i skomplikowanych zagadnień) o fundamentalnym znaczeniu.… Continue Reading

0

Kryzys Globalny. Pierwsze Przybliżenie PDF Ebook EPUB MOBI

Kryzys Globalny. Pierwsze Przybliżenie PDF Pobierz : Kryzys Globalny. Pierwsze Przybliżenie Książka jest adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu, czyli do tych, którzy są przekonani, że bez prawidłowej i wszechstronnej diagnozy źródeł choroby… Continue Reading

0

Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego PDF Ebook EPUB MOBI

Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego PDF Pobierz : Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego w warunkach światowego kryzysu finansowego, a szczególnie jego bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na sytuację makroekonomiczną kraju stało… Continue Reading

0

Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych PDF Ebook EPUB MOBI

Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych PDF Pobierz : Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych Książka szwajcarskiego ekonomisty Hansa Christopha Binswangera  próbuje wyjaśnić charakterystyczne dla współczesnego kapitalizmu zjawisko wzrostu gospodarczego, a właściwie… Continue Reading

0

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej PDF Ebook EPUB MOBI

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej PDF Pobierz : Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim… Continue Reading

0

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym PDF Ebook EPUB MOBI

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym PDF Pobierz : Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym… Continue Reading

0

Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają gospodarce PDF Ebook EPUB MOBI

Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają gospodarce PDF Pobierz : Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają gospodarce Książka uznana za jeden z najlepszych współczesnych tytułów ekonomicznych. Autor pokazuje słabość strukturalną gospodarki światowej i to, jak indywidualne decyzje bankierów… Continue Reading

0

Instrumenty i Regulacje Bankowe w Czasie Kryzysu PDF Ebook EPUB MOBI

Instrumenty i Regulacje Bankowe w Czasie Kryzysu PDF Pobierz : Instrumenty i Regulacje Bankowe w Czasie Kryzysu Celem opracowania było zwrócenie uwagi na niektóre instrumenty finansowe i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemu bankowego. Jak podkreślają Autorzy w poszczególnych rozdziałach właściwe… Continue Reading

0

Kryzys w Przedsiębiorstwie PDF Ebook EPUB MOBI

Kryzys w Przedsiębiorstwie PDF Pobierz : Kryzys w Przedsiębiorstwie Przyjęta w pracy koncepcja przekrojowej, syntetycznej, ekonomiczno-prawnej projekcji uwarunkowań, przesłanek oraz skutków kryzysu w przedsiębiorstwie będzie przydatna (czy wręcz konieczna) uczestnikom gry rynkowej – przedsiębiorcom lub ich menadżerom, by ocenili własną… Continue Reading