0

Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia PDF Ebook EPUB MOBI

Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia PDF Pobierz : Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia Opis W książce zostały omówione współczesne procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące na obszarach wiejskich oraz ich wpływ na kierunki rozwoju tych obszarów. Przy tym opis zarówno teoretyczny,… Continue Reading

0

Gospodarka Polski 1990-2017. Kręte ścieżki rozwoju PDF Ebook EPUB MOBI

Gospodarka Polski 1990-2017. Kręte ścieżki rozwoju PDF Pobierz : Gospodarka Polski 1990-2017. Kręte ścieżki rozwoju Opis Sukcesy polskiej transformacji pod względem rozwoju rynków i konwergencji realnej mierzonej PKB per capita zostały okupione niespójnościami instytucjonalnymi, ekonomicznymi i technologicznymi. W połowie drugiej… Continue Reading

0

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej PDF Ebook EPUB MOBI

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej PDF Pobierz : Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej   Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia.… Continue Reading

0

Wspólny rynek gazu Unii Europejskiej PDF Ebook EPUB MOBI

Wspólny rynek gazu Unii Europejskiej PDF Pobierz : Wspólny rynek gazu Unii Europejskiej Monografia jest ciekawym, interdyscyplinarnym “zdjęciem” aktualnego stanu rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej. Autorzy przyjęli złożoną perspektywę badawczą, obejmującą podejście politologiczne, prawne i ekonomiczne. Dzięki takiemu podejściu… Continue Reading

0

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych PDF Pobierz : Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące… Continue Reading

0

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły PDF Pobierz : Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe… Continue Reading

0

Przedsiębiorstwo i Klient w Gospodarce Opartej na Usługach PDF Ebook EPUB MOBI

Przedsiębiorstwo i Klient w Gospodarce Opartej na Usługach PDF Pobierz : Przedsiębiorstwo i Klient w Gospodarce Opartej na Usługach Usługi zyskują na znaczeniu nie tylko jako wyodrębniony sektor gospodarki narodowej. W działalność usługową angażują się coraz częściej przedsiębiorstwa dwóch pozostałych… Continue Reading

0

Aby Żadne Dziecko Nie Pozostało w Tyle PDF Ebook EPUB MOBI

Aby Żadne Dziecko Nie Pozostało w Tyle PDF Pobierz : Aby Żadne Dziecko Nie Pozostało w Tyle zakresie systemu edukacji, które w okresie reform mogą być inspiracją do szukania rozwiązań zarówno w sferze polityki oświatowej, jak i codziennej praktyki organizacyjno-pedagogicznej… Continue Reading

0

Organizacje Pozarządowe a Korporacje PDF Ebook EPUB MOBI

Organizacje Pozarządowe a Korporacje PDF Pobierz : Organizacje Pozarządowe a Korporacje Organizacje pozarządowe a korporacje Liczba organizacji pozarządowych, o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Przemiany w globalnej gospodarce związane z procesem globalizacji spowodowały z… Continue Reading

0

Dług publiczny a wzrost gospodarczy PDF Ebook EPUB MOBI

Dług publiczny a wzrost gospodarczy PDF Pobierz : Dług publiczny a wzrost gospodarczy Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mimo licznych… Continue Reading