0

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych PDF Ebook EPUB MOBI

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych PDF Pobierz : Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych Opis We współczesnej globalnej gospodarce rynkowej, w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, przyjęcie innowacyjnego modelu biznesu najczęściej okazuje się głównym warunkiem przetrwania i rozwoju… Continue Reading

0

Zaawansowana rachunkowość zarządcza PDF Ebook EPUB MOBI

Zaawansowana rachunkowość zarządcza PDF Pobierz : Zaawansowana rachunkowość zarządcza Opis W książce zostały zaprezentowane narzędzia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce. Przystępnie przedstawiono koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne zaawansowanej rachunkowości zarządczej, umożliwiające optymalizację decyzji podejmowanych przez menedżerów i przedsiębiorców. Autor… Continue Reading

0

Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju PDF Ebook EPUB MOBI

Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju PDF Pobierz : Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju Opis "Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju" to praca zbiorowa o istotnym znaczeniu z punktu widzenia teorii i praktyki finansów. Dokonująca się na przestrzeni ostatnich… Continue Reading

0

Wycena firmy. Storytelling i liczby PDF Ebook EPUB MOBI

Wycena firmy. Storytelling i liczby PDF Pobierz : Wycena firmy. Storytelling i liczby Opis Od opowieści do liczb. Od liczb do wartości. Jak to możliwe, że firmę, która jeszcze nigdy nie wygenerowała żadnego zysku, wycenia się na wiele milionów dolarów?… Continue Reading

0

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka PDF Ebook EPUB MOBI

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka PDF Pobierz : Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka Opis zarządzanie finansami firmy, decyzje inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw, wycena firmy i opcji realnych, szablony MS Excel do analizy finansowej, finanse korporacji, czyli skąd bierze się wartość… Continue Reading

0

Alternatywne instrumenty inwestycyjne PDF Ebook EPUB MOBI

Alternatywne instrumenty inwestycyjne PDF Pobierz : Alternatywne instrumenty inwestycyjne Opis Tematyka książki ogniskuje wokół metod dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż te uznawane za tradycyjne jak akcje czy obligacje. Omówiono w niej oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących takich form inwestycji powszechnie… Continue Reading

0

Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont PDF Ebook EPUB MOBI

Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont PDF Pobierz : Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont Opis “Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont” to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe… Continue Reading

0

Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych PDF Ebook EPUB MOBI

Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych PDF Pobierz : Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych Opis Poradnik jest zbiorem wiedzy o tym, jak prawidłowo prowadzić kontrolę przepływów pieniężnych. Eksperci krok po kroku opisują każdy… Continue Reading

0

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje PDF Ebook EPUB MOBI

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje PDF Pobierz : Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce stało się impulsem dla rozwoju licznych płaszczyzn współpracy i kooperacji jednostek samorządu… Continue Reading

0

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych PDF Ebook EPUB MOBI

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych PDF Pobierz : Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów… Continue Reading