0

Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce PDF Ebook EPUB MOBI

Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce PDF Pobierz : Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce Opis Problem zagrożenia finansowego posiada szczególny wymiar znaczeniowy w przypadku przedsiębiorstw sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) ze względu na… Continue Reading

0

Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia PDF Ebook EPUB MOBI

Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia PDF Pobierz : Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia Opis Przesłanki dla absorpcji środków unijnych – szkic do problematyki Polityczne i ekonomiczne przesłanki dla pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych Podejście projektowe w skutecznym… Continue Reading

0

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek PDF Ebook EPUB MOBI

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek PDF Pobierz : Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek Opis Publikacja łączy w sobie wybitne walory poznawcze w zakresie teorii spółek oraz światowej i europejskiej praktyki… Continue Reading

0

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki PDF Ebook EPUB MOBI

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki PDF Pobierz : Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki Opis Monografia prezentuje wielopłaszczyznowe spojrzenie na wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Łączy aspekty teoretyczne z podejściem praktycznym przedstawionym przez autorów o zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych. Podjęto w niej… Continue Reading

0

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne PDF Ebook EPUB MOBI

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne PDF Pobierz : Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne Opis W publikacji zostały omówione metody i instrumenty rozwoju lokalnego, takie jak LEADER, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz… Continue Reading

0

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji PDF Ebook EPUB MOBI

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji PDF Pobierz : Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji Opis Partnerskie relacje z interesariuszami, ze względu na obecną rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorstw, mogą stanowić swego rodzaju antidotum na niepewność i burzliwość zglobalizowanego otoczenia zewnętrznego. W tym kontekście… Continue Reading

0

Podstawy ekonomii. W przykładach i zadaniach PDF Ebook EPUB MOBI

Podstawy ekonomii. W przykładach i zadaniach PDF Pobierz : Podstawy ekonomii. W przykładach i zadaniach Opis "Podstawy makroekonomii w ćwiczeniach i zadaniach" został opracowany w celu uzupełnienia luki między stosunkową dużą ilością podstawowych podręczników do makroekonomii a słabą ofertą wydawniczą… Continue Reading

0

Korekty VAT, CIT, PIT. Praktyczne wskazówki eksperta PDF Ebook EPUB MOBI

Korekty VAT, CIT, PIT. Praktyczne wskazówki eksperta PDF Pobierz : Korekty VAT, CIT, PIT. Praktyczne wskazówki eksperta Opis W publikacji przeczytasz o korektach deklaracji podatkowych w zakresie VAT, PIT oraz CIT. Zaprezentowano w niej sposoby dokonania korekty ostatecznej VAT za… Continue Reading

0

Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej PDF Ebook EPUB MOBI

Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej PDF Pobierz : Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej Opis Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria… Continue Reading

0

Konsumpcja odpowiedzialna – wyzwania dla zarządzania rozwojem PDF Ebook EPUB MOBI

Konsumpcja odpowiedzialna – wyzwania dla zarządzania rozwojem PDF Pobierz : Konsumpcja odpowiedzialna – wyzwania dla zarządzania rozwojem Opis W publikacji podjęto ambitną próbę nowego podejścia do procesów konsumpcji od strony podmiotowej – cech zachowań człowieka występującego w roli konsumenta, ujęcia… Continue Reading