0

Ekonometria przestrzenna 3. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania PDF Ebook EPUB MOBI

Ekonometria przestrzenna 3. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania PDF Pobierz : Ekonometria przestrzenna 3. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania Publikacja poświęcona jest omówieniu zasad modelowania wielopoziomowego z perspektywy analizy danych zlokalizowanych przestrzennie. Wykład dotyczący podstaw budowy i estymacji… Continue Reading

0

Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych PDF Ebook EPUB MOBI

Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych PDF Pobierz : Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych W książce podjęto ważny problem projektowania badań społeczno-ekonomicznych. Skoncentrowano się na zagadnieniu planowania i organizacji badań empirycznych. Unikalną cechą jest rozpoczęcie rozważań od paradygmatu teoretycznego leżącego u podstaw sformułowanych celów badania,… Continue Reading

0

Wprowadzenie do ekonometrii PDF Ebook EPUB MOBI

Wprowadzenie do ekonometrii PDF Pobierz : Wprowadzenie do ekonometrii Jeśli chcesz wiedzieć: Jak bardzo zmiana stóp procentowych wpłynie na kurs waluty? O ile więcej osób będzie wybierać transport publiczny, gdy ceny paliwa wzrosną? Jak bardzo ceny mieszkań zależą od perspektyw… Continue Reading

0

Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji PDF Ebook EPUB MOBI

Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji PDF Pobierz : Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji W systemach społecznych kolektywne podejmowanie decyzji jest czymś naturalnym. Na przykład w sprawach dotyczących działalności jednostek gospodarczych (przedsiębiorstwa), czy administracyjnych (miasta), decyzje podejmuje… Continue Reading

0

Modele matematyki finansowej PDF Ebook EPUB MOBI

Modele matematyki finansowej PDF Pobierz : Modele matematyki finansowej Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej, a kończąc na podstawach teorii inwestycji obarczonych ryzykiem wartości początkowej oraz inwestycji obarczonych ryzykiem końcowym. Podręcznik omawia m.in. następujące zagadnienia: teorię… Continue Reading

0

Podstawy Statystyki Opisowej PDF Ebook EPUB MOBI

Podstawy Statystyki Opisowej PDF Pobierz : Podstawy Statystyki Opisowej Publikacja niniejsza jest podręcznikiem wprowadzającym w zagadnienie statystyki opisowej. Składa się z pięciu rozdziałów podstawowych, obejmujących wprowadzenie do zagadnienia, a także statystyczny opis struktury zjawisk, statystyczne szeregi czasowe, statystyczny opis współzależności… Continue Reading

0

Podstawy statystyki z elemenatmi demografii PDF Ebook EPUB MOBI

Podstawy statystyki z elemenatmi demografii PDF Pobierz : Podstawy statystyki z elemenatmi demografii Podręcznik odpowiada standardom kształcenia na kierunku Administracja w zakresie statystyki z demografią. Zawiera syntetyczny wykład statystyki opisowej, przedstawia metody gromadzenia danych statystycznych i organizację statystyki publicznej w… Continue Reading

0

Ekonometria i Badania Operacyjne. Podręcznik dla Studiów Licencjackich PDF Ebook EPUB MOBI

Ekonometria i Badania Operacyjne. Podręcznik dla Studiów Licencjackich PDF Pobierz : Ekonometria i Badania Operacyjne. Podręcznik dla Studiów Licencjackich Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków… Continue Reading

0

Ekonometria PDF Ebook EPUB MOBI

Ekonometria PDF Pobierz : Ekonometria Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób:     * prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania,    * omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii… Continue Reading

0

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania PDF Ebook EPUB MOBI

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania PDF Pobierz : Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak:– modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych… Continue Reading