0

Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej PDF Ebook EPUB MOBI

Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej PDF Pobierz : Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej Opis Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad problematyką twórczości organizacyjnej i możliwościach komputerowego jej wspomagania. Dyskusja ta została przeprowadzona na łamach trzynastu rozdziałów,… Continue Reading

0

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych PDF Ebook EPUB MOBI

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych PDF Pobierz : Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych Opis W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 2011-2014, na… Continue Reading

0

Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce PDF Ebook EPUB MOBI

Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce PDF Pobierz : Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce Opis Problem zagrożenia finansowego posiada szczególny wymiar znaczeniowy w przypadku przedsiębiorstw sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) ze względu na… Continue Reading

0

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Tom 4. Procesy wewnętrzne. Tendencje rozwojowe procesów produkcyjnych w kontekście globalnym i biznesowym PDF Ebook EPUB MOBI

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Tom 4. Procesy wewnętrzne. Tendencje rozwojowe procesów produkcyjnych w kontekście globalnym i biznesowym PDF Pobierz : Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Tom 4. Procesy wewnętrzne. Tendencje rozwojowe procesów produkcyjnych w kontekście globalnym i biznesowym Opis Książka jest przeznaczona dla… Continue Reading

0

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych PDF Ebook EPUB MOBI

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych PDF Pobierz : Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych Opis We współczesnej globalnej gospodarce rynkowej, w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, przyjęcie innowacyjnego modelu biznesu najczęściej okazuje się głównym warunkiem przetrwania i rozwoju… Continue Reading

0

Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia PDF Ebook EPUB MOBI

Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia PDF Pobierz : Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia Opis Przesłanki dla absorpcji środków unijnych – szkic do problematyki Polityczne i ekonomiczne przesłanki dla pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych Podejście projektowe w skutecznym… Continue Reading

0

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek PDF Ebook EPUB MOBI

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek PDF Pobierz : Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek Opis Publikacja łączy w sobie wybitne walory poznawcze w zakresie teorii spółek oraz światowej i europejskiej praktyki… Continue Reading

0

Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego PDF Ebook EPUB MOBI

Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego PDF Pobierz : Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego Opis W książce „Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego” opisano procesu audytu na potrzeby systemu logistycznego przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego oraz przestawiono… Continue Reading

0

Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia PDF Ebook EPUB MOBI

Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia PDF Pobierz : Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia Opis W książce zostały omówione współczesne procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące na obszarach wiejskich oraz ich wpływ na kierunki rozwoju tych obszarów. Przy tym opis zarówno teoretyczny,… Continue Reading

0

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki PDF Ebook EPUB MOBI

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki PDF Pobierz : Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki Opis Monografia prezentuje wielopłaszczyznowe spojrzenie na wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Łączy aspekty teoretyczne z podejściem praktycznym przedstawionym przez autorów o zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych. Podjęto w niej… Continue Reading