0

List Jana do Świata PDF Ebook EPUB MOBI

List Jana do Świata PDF Pobierz : List Jana do Świata Opis Wszystkie religie świata/ziemian są dziełem boga ziemi Zwodziciela Świata. “Nie kochajcie świata. Żadnej rzeczy Jego.” Książka jest wers po wersie wykładem I Listu najbardziej tajemniczegoApostoła Jezusa – Jana.… Continue Reading

0

Biblia Aramejska.Tom 2. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia PDF Ebook EPUB MOBI

Biblia Aramejska.Tom 2. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia PDF Pobierz : Biblia Aramejska.Tom 2. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia Opis Literatura targumiczna zawiera w sobie tłumaczenia tekstów ksiąg Starego Testamentu ubogacone o liczne informacje dotyczące środowiska, w którym powstawały. Dlatego… Continue Reading

0

Słownik tła Biblii PDF Ebook EPUB MOBI

Słownik tła Biblii PDF Pobierz : Słownik tła Biblii Słownik tła Biblii to kolejna pozycja, która wpisuje się w starannie przemyślaną linię programową “Prymasowskiej Serii Biblijnej”. Skoro słowo Boże utrwalone na kartach Starego i Nowego Testamentu jest mocno osadzone w… Continue Reading

0

Motyw pustyni w biblijnych dziejach Ludu Bożego PDF Ebook EPUB MOBI

Motyw pustyni w biblijnych dziejach Ludu Bożego PDF Pobierz : Motyw pustyni w biblijnych dziejach Ludu Bożego “Opracowanie podejmuje refleksję nad tekstami biblijnymi o pustyni pod kątem życia mniszego, którego pierwszą formą było życie na pustyni. Zastanowimy się, jak rozumieli… Continue Reading

0

Lectio Divina. Do Ewangelii Św. Mateusza 2 PDF Ebook EPUB MOBI

Lectio Divina. Do Ewangelii Św. Mateusza 2 PDF Pobierz : Lectio Divina. Do Ewangelii Św. Mateusza 2 Niniejszy tomik jest kontynuacją kompletnej lectio Ewangelii św. Mateusza i jego pierwsze rozdziały nawiązują do tego, co autor wyłożył już w zwięzłym komentarzu… Continue Reading

0

Nieprawomyślne komentarze do Listów św. Pawła PDF Ebook EPUB MOBI

Nieprawomyślne komentarze do Listów św. Pawła PDF Pobierz : Nieprawomyślne komentarze do Listów św. Pawła Autor porzuca zwyczajowo nabożny stosunek do twórczości św. Pawła i zaprasza do takiej lektury jego Listów, w której jest miejsce i na uwagi, i na… Continue Reading

0

Tajemnice napomnienia i triumf dwóch serc – Jezusa i Maryi PDF Ebook EPUB MOBI

Tajemnice napomnienia i triumf dwóch serc – Jezusa i Maryi PDF Pobierz : Tajemnice napomnienia i triumf dwóch serc – Jezusa i Maryi Dowiedz się, co według proroctw i objawień czeka nas niebawem i jak powinniśmy się na to przygotować.… Continue Reading

0

Księga mądrości. Stary Testament. Nowy komentarz biblijny PDF Ebook EPUB MOBI

Księga mądrości. Stary Testament. Nowy komentarz biblijny PDF Pobierz : Księga mądrości. Stary Testament. Nowy komentarz biblijny Autor komentarza, ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, jest wybitnym znawcą Księgi Mądrości. Dzięki jego pracy otrzymujemy pierwszy od 40 lat specjalistyczny komentarz… Continue Reading

0

Dwanaście plemion Izraela PDF Ebook EPUB MOBI

Dwanaście plemion Izraela PDF Pobierz : Dwanaście plemion Izraela Prawie każda osoba w Biblii przynależy do jednego z 12 plemion Izraela od Mojżesza, który był Lewitą do Apostoła Pawła który był Beniamitą. Każde plemię posiada własną historię ziemię i dziedzictwo.… Continue Reading

0

Oblicza Maryi w Biblii PDF Ebook EPUB MOBI

Oblicza Maryi w Biblii PDF Pobierz : Oblicza Maryi w Biblii Maryjne ikony o niezliczonych obliczach pojawiały się często przez wieki, wszystkie jednak czerpały nie z ikon malowanych, lecz pisanych słowem, które odnajdujemy na stronach biblijnych. To one właśnie są… Continue Reading